Εκπαίδευση και Σπουδές

Απόφοιτη Γενικού Λυκείου,23-6-2015
Πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(ΣΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ειδικότητα στην κολύμβηση, Τρίκαλα 25/07/2019
Πτυχιούχος προπονήτρια Aντιπτέρισης Γ’ Κατηγορίας, Σχολή Προπονητών Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Αθήνα 30/09/2019
Σπουδές 6 μηνών στο τμήμα “scienze mototie” του πανεπιστήμιου της Πάντοβα στην Ιταλία “Universitá degli studi di Padova”, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος μετακίνησης φοιτητών Erasmus + του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,Ακαδ.έτος 2017-2018(26/9/2017 – 5/2/2018)

Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος

Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή αθλητών-αθλητριών κολύμβησης Β΄κατηγορίας με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/516372/26-9-2019,ατομικός αριθμός μητρώου:0454 στον πίνακα προπονητών που τηρεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,13/11/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μαρούσι Αττική

Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή αθλητών-αθλητριών Αντιπτέρισης Γ’ κατηγορίας με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/687031/22997/12223/3074,με ατομικό αριθμό μητρώου:0649 στον πίνακα προπονητών Αντιπτέρισης που τηρεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 27/12/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μαρούσι Αττική

Παρακολούθηση σεμιναρίων/ημερίδων

 • Πιστοποίηση παρακολούθησης του “Personal Training Conference” και συμμετοχή στο 25th International Health and Fitness Congress by GR.A.F.T.S HELLAS(Thessaloniki 2016)
 • Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της ζωής με την χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (basic life support and automated external defibrillation),(BLS/AED) PROVIDER COURSE,EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL,Λιβαδειά 30/09/2023
 • Σεμινάριο ¨baby swimming¨,Σχολή Βρεφικής κολύμβησης ,Βασιλάτος θεόδωρος,Αθήνα 23,24&25 Νοεμβρίου 2018
 • Παρακολούθηση ημερίδας υγρού στίβου που διοργάνωσε ο τομέας υγρού στίβου της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια του 1ου αγώνα Ναυαγοσωστικής,Δάφνη 21-4-2019
 • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στο σεμινάριο/πρόγραμμα <<Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση>> του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διάρκειας 420 ωρών,Αρ.Πιστοποιητικού:35126 ,Μυτιλήνη 13-5-2020
 • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στο σεμινάριο ¨Άσκηση και Εγκυμοσύνη¨,Base Training Academy,Officially Recognised Educational Centre No.2101163,Κέντρο Δια βίου μάθησης, Αθήνα 13-12-2020
 • Πιστοποίηση Pilates Matwork & Props,Base Training Academy, Officially Recognised Educational Centre No.2101163,Κέντρο Δια βίου μάθησης,Αθήνα 19-4-2021
 • Πιστοποίηση Pilates Reformer & Equipment, Base Training Academy, Officially Recognised Educational Centre No.2101163,Κέντρο Δια βίου μάθησης,Αθήνα 18/2/23

Ειρήνη Αγγελοπούλου - Owner

Εκπαίδευση και Σπουδές

Απόφοιτη Γενικού Λυκείου,23-6-2015
Πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(ΣΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ειδικότητα στην κολύμβηση, Τρίκαλα 25/07/2019
Πτυχιούχος προπονήτρια Aντιπτέρισης Γ’ Κατηγορίας, Σχολή Προπονητών Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Αθήνα 30/09/2019
Σπουδές 6 μηνών στο τμήμα “scienze mototie” του πανεπιστήμιου της Πάντοβα στην Ιταλία “Universitá degli studi di Padova”, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος μετακίνησης φοιτητών Erasmus + του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,Ακαδ.έτος 2017-2018(26/9/2017 – 5/2/2018)

Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος

Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή αθλητών-αθλητριών κολύμβησης Β΄κατηγορίας με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/516372/26-9-2019,ατομικός αριθμός μητρώου:0454 στον πίνακα προπονητών που τηρεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,13/11/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μαρούσι Αττική

Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή αθλητών-αθλητριών Αντιπτέρισης Γ’ κατηγορίας με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/687031/22997/12223/3074,με ατομικό αριθμό μητρώου:0649 στον πίνακα προπονητών Αντιπτέρισης που τηρεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 27/12/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μαρούσι Αττική

Παρακολούθηση σεμιναρίων/ημερίδων

 • Πιστοποίηση παρακολούθησης του “Personal Training Conference” και συμμετοχή στο 25th International Health and Fitness Congress by GR.A.F.T.S HELLAS(Thessaloniki 2016)
 • Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της ζωής με την χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (basic life support and automated external defibrillation),(BLS/AED) PROVIDER COURSE,EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL,Λιβαδειά 30/09/2023
 • Σεμινάριο ¨baby swimming¨,Σχολή Βρεφικής κολύμβησης ,Βασιλάτος θεόδωρος,Αθήνα 23,24&25 Νοεμβρίου 2018
 • Παρακολούθηση ημερίδας υγρού στίβου που διοργάνωσε ο τομέας υγρού στίβου της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια του 1ου αγώνα Ναυαγοσωστικής,Δάφνη 21-4-2019
 • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στο σεμινάριο/πρόγραμμα <<Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση>> του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διάρκειας 420 ωρών,Αρ.Πιστοποιητικού:35126 ,Μυτιλήνη 13-5-2020
 • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στο σεμινάριο ¨Άσκηση και Εγκυμοσύνη¨,Base Training Academy,Officially Recognised Educational Centre No.2101163,Κέντρο Δια βίου μάθησης, Αθήνα 13-12-2020
 • Πιστοποίηση Pilates Matwork & Props,Base Training Academy, Officially Recognised Educational Centre No.2101163,Κέντρο Δια βίου μάθησης,Αθήνα 19-4-2021
 • Πιστοποίηση Pilates Reformer & Equipment, Base Training Academy, Officially Recognised Educational Centre No.2101163,Κέντρο Δια βίου μάθησης,Αθήνα 18/2/23

Συνεργάζεται με

Get Fit Boutique Studio

Pilates mat | Personal & small group Training | Pilates Μηχανήματα